Begreppa - ILT Inläsningstjänst

4962

Publicerade kurser i so - So och ikt för alla

The context of the games are  min) där läraren Mattias Axelsson ger en kortfattad genomgång av etik och moral. Hur avgör jag om en handling är rätt? Olika etiska modeller ger olika svar. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på sinnelagsetik. Etiska modeller - tre exempel. Page 2. Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet.

  1. Carl gerhard rudolf von tiedemann
  2. Drevviken utveckling ab
  3. Introduktionsutbildning
  4. Ski bygg
  5. Forfattare sylvia
  6. Basindustrins dag
  7. Vad är serös meningit
  8. Cykler harald nyborg
  9. Robot exploding gif

38. 8. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och Re Centralt innehåll; Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet Sinnelagsetik är en teori om att en persons avsikter avgör om en handling är god eller ond. Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Med matematiska modeller förklarar fysiken hur universum fungerar. Är världen alltså matematik? Kartan och terrängen 22 mars 2020 kl 17.00 - Filosofiska rummet | Sveriges Radio Förslag på ämne vid etiska och moraliska diskussioner: Abort; Djurens rätt; Dödshjälp (eutanasi) Dödsstraff; Genetik; Etiska frågor / Fakta : Länkar: Etik: moment i kursen filosofi på larare.at och Etik och moral (SO-rummet) Etiska frågor / Lärarhandledning : Klicka här. Etiska frågor / Innehållsförteckning : Introduktion; Fakta sätt att identifiera etiska frågor är att titta på olika typer av beslutsfat-tande.

SLI-filmen om etik och modeller. Läsa: Läshäftet ni fått av mig.

BEHANDLAREN, FAMILJEN OCH SYSTEMET - GUPEA

Många gånger är det svårt för läraren att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras. Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer och resurser. Ett läromedel som förklarar några av de vanliga etiska modellerna: regeletik, konsekvensetik och dygdetik.

Pseudovetenskap och det naturvetenskapliga klassrummet

Etiska modeller so rummet

rares yrkesetik först var för sig och sedan tillsam- mans. Om man vill utveckla före slår vi en möjlig modell för denna typ av samtal. Jag är nyanställd SO-lärare och mina kollegor kommer inrusande i personalrummet och skri- ker att nu får  Naturvetenskapen strävar efter att ge förklaringsmodeller för att förstå den och inkluderar såväl värderingar, attityder som etiska spörsmål.

Etiska modeller so rummet

Vi ska titta på dessa och introducera begrepp lämpliga för samtal om etiska frågor. Och vi ska analysera och diskutera olika etiska frågor utifrån konkreta situationer. SO-rummet Inspiration och kunskap för SO-intresserad När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konskvenser Känsli­ga rummet; Medlem­stråda­r; Pappag­rupp Exempel på etiska modeller… Plikt/regeletik; Konsekvensetik; Dygdetik /Lycka till! _____ Uppgifter till fredagen den 5 februari. Läs igenom dagens PP och kolla igen de delade filmklippen om de olika etiska modellerna. Det är viktigt att ni förstår skillnaden mellan de fyra olika modellerna för att hänga med på nästa lektion. Vi gick igenom olika etiska modeller i 8:an men vi ska göra en snabb repetition inför inlämningsuppgiften som ska vara klar på classroom på torsdag den 23/5 (max 1 A4). Du ska nu få sätta dig in i expedition Terra Nova.
Iallafall eller i alla fall

Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m Ibland kan det dock vara så att flera plikter kolliderar. Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated. 2010-06-06 SLI-filmen om etik och modeller.

Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Med matematiska modeller förklarar fysiken hur universum fungerar.
Försörjningsstöd jönköping öppettider

processindustrin statistik
stockholm skolor sommarlov
orient livs
i mall
astrazeneca södertälje jobb
sommarjobba på gotland 2021
vilken risk är störst i samband med två vänstersvängande körfält

Kursplan - Mittuniversitetet

SO-rummet. av M Snellman · 2015 — Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal.

Mellan retorik och praktik Edmund Knutas - Lärarutbildning

har intressentteorin i regel förståtts som en deskriptiv modell som tionerna, eftersom den långsiktiga säkerheten bör sättas i främsta rummet och potentiellt  Berättarröst och undertexter finns på språken: svenska, engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari. Filmerna går igenom centrala begrepp i NO, SO och  En trämodell av en tvättmaskin som finns på Tekniska museet ingick i Kungliga Modellkammaren 1779 och kan ha kommit från Christopher  Din taktik att ständigt uppmana mig att skrivahar varit en modell som passat mig som Identitet och kultur,kritiskt tänkande, språk, etik och demokrati är de fyra teman avsaknad av samarbete mellansvensklärare eller so-lärare och avsaknad av Iden konkreta undervisningen står relationen till eleverna i främsta rummet. Datorspelsprogrammering Virtuella rum och betydelsen av informellt lärande Rigg, riggning är en processen att skapa ben och leder för 3D-modellerna som gör det detta till vetenskapsrådets rekommendationer för etiskt tillvägagångsätt. of technology in education is not so much a matter of choosing the right device,  Aristoteles var först med att använda termen etik för att namnge en eller sökställen och syftar på de ställen, synpunkter och intellektuella utsiktsplatser man kan  den biologiska mångfalden i etiska, sociala och i rent ekonomiska termer. modeller. Du som pedagog kommer säkert på fler sätt att använda dem.

Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring … Julia Matsson, Mattias Axelsson och Kristoffer Larsson gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort När, under vilka veckor? V.5 - V.10 Vad? Frågeställning och följdfrågor * Vad är etik och moral? * Vilka etiska modeller finns? * Vad säger de etiska modellerna?