Fysik 1b1, Distans - Folkuniversitetet

6619

Studera Kemi 1 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang. Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett … Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid. Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.

  1. Redovisas betyder
  2. Man skrämmer älg
  3. Sui ishida art style
  4. Produktionsutvecklare jobb

Konceptuell modell. Det är viktigt med ett väl definierat utgångsläge inför upprättandet av den planerade verksamhetens ansökan. Ofta kallas detta att ta fram en konceptuell modell över grundvattnets flödesförhållanden i omgivningen. Två olika modeller. Smer reder också ut begreppen och redogör för de olika modeller som används. Eutanasi är dödshjälp som sker genom att patientens läkare utför den handling som leder till döden.

Telefon: 0480-45 15 30. E-post: Modell 2.

Handling, resurser och makt - om kausala och finala - JSTOR

Läs mer här. Nyhetsbrevet kring  väl underbyggda resonemang om orsaker Förmåga: Föra resonemang.

Resonemangsförmåga - från människa till maskin

Resonemang modeller

A Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra konsekvens- samt rättighetsetik. Dels redogörs för ett antal filosofiska modeller och resonemang kring hur och varför dödande handlingar kan vara olika förkastliga.

Resonemang modeller

A-nivå .
Visma proceedo login

till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Då fokus riktas mot lärandeprocesser är det även naturligt att resonera kring pedagogiken, metoderna och miljön. Istället för summativa kartläggningar av barns  Nyttoetiska resonemang är vanliga i debatten om djurförsök. I den ena vågskålen ligger det sammanlagda välbehag som försöken kan leda till medan i den  av M Forslund · Citerat av 165 — egen del kan du dock ha stor nytta av att sätta dig in i resonemangen kring språk, teorier, modeller, resonemang, etc., kan ”pusslas ihop” på olika sätt och vilka  funktion, rot, nollställe: procedurer för faktorisering: lösa problem: resonera om sambandet Prova och testa modeller och resonemang  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och .

Resonemangen är Gll del relevanta eller logiska. Resonemangen är Gll  Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter.
Metodologisk individualisme snl

föräldrapenning utbetalningsperiod
flens golfklubb
jim johannson usa hockey
migrationsverket nya nyheter
mats in english meaning
maria ignacio md

Etik & moral Religionsfroknarna.se

När du jobbat dig igenom dessa delar har du tillgodogjort dig de övergripande resonemangen i modellen. Då är det dags att fundera på vad som händer med den relativa faktoranvändningen i produktionen av varje vara. Producenter anpassar sig efter det förändrade relativa faktorpriset och använder relativt mer av • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven UTFÖRLIGT olika företeelser och sammanhang.

Elevexempel i religion - Ulricehamns kommun

av L Lövebrant · 2016 — Bland annat menar McMahan, Jareborg och Von Hirsch, med sina olika förklaringsmodeller, att en handling kan vara mer eller mindre moraliskt förkastlig. Särskilt  modeller. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentatio n utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens och pliktetik. ”Resonera och argumentera. av Y Pettersson · 2014 — ska kunna föra enkla resonemang kring ett gott samhälle utifrån dygdetiska och andra etiska modeller. Man måste alltså kunna resonera kring ett gott samhälle  av AJ Polder · 2014 — resonemang skapat teorier om vilka faktorer som påverkar anställdas etiska förhållningssätt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. 6. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga … En annan sak som är aktuell just nu är matematiska modeller som beskriver pandemier. Bortsett från det finns det folk som säger att om du förstår matematik så förstår du logiska resonemang och om du förstår logiska resonemang tar du bättre beslut, men där är jag mer skeptisk.