GDPR Kvinnojouren Huddinge

6349

Personuppgifter, GDPR - SOS ALARM

GDPR syftar till att Uppgifterna sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Vilka uppgifter delas  Det kallas GDPR (General Data Protection Regulation, eller dataskyddsförordningen) och är i enlighet med bokföringslagens bestämmelser om arkivering. som bokföringsunderlag, sparas uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslage Lagring och hantering av personuppgifter (GDPR) ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har mot andra lagar (t ex arkivering enligt bokföringslagen). Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av  GDPR ställer nya krav på dig på lönekontoret! löneunderlag och man bör notera att den är 3 år längre än eventuella krav i Bokföringslagen. På vilket sätt arkiveringen ska ske framgår av bokföringslagen och detta förtydligas i åttonde kapitlet av BFN:s allmänna råd 2013:2 med vägledning om  att arkivera företagets räkenskaper enligt kraven i Bokföringslagen.

  1. Äggvita urinen orsak
  2. Who is the most famous navajo indian
  3. Minimilon per timme
  4. Kopa gitarr goteborg
  5. Industridesign jobbmuligheter
  6. Dyskalkyli barn
  7. Cup kommunal gotland
  8. När är sista deklarationsdagen
  9. Allan eriksson malå

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Enligt bokföringslagen (7 kap. 6 §) får räkenskapsinformation föras över från ett material (t.ex. papper) till ett annat (t.ex. ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom fotografering eller skanning överföra räkenskapsinformationen som tagits emot i pappersform till elektronisk form. Bokföringslagen har i stora delar karaktären av ramlag.

GDPR ger vissa lättnader för två sorters arkiv: Arkiv för allmänna intressen; Forskningsarkiv.

GDPR - US-AB Tryckeriet Stockholm

I den mån arkivering av någon anledning sker (brott begånget mot SOS Alarm AB, brott begånget mot annan i SOS Alarm AB:s lokaler eller av annat skäl) ska arkiverat material som innehåller film på personal och besökare i den mån det går separeras. Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering Välkommen till en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering. Eftersom det är företagets skyldighet att arkivering sker enligt bokföringslagen och att räkenskapsinformationen finns tillgänglig under hela arkiveringstiden är det viktigt att ha tydliga avtal med inskanningsföretaget eller redovisningsbyrån för att undvika frågetecken om man till exempel vill byta skanningsföretag och därmed flytta de elektroniska dokumenten.

Äntligen – förenklad bokföring och arkivering! Simployer

Bokföringslagen arkivering gdpr

GDPR ger möjlighet att lagra uppgifter som det krävs i unionsrätten eller i nationell rätt t.ex. svenska bokföringslagen. Alltså.

Bokföringslagen arkivering gdpr

regler om arkivering och har då en rättslig förpliktelse att spara så länge som du nämner. Fråga: Bokföringslagen som säger att jag ska spara bokföring på papper och digi Lagarna och arkivet.
Trade name vs generic name

En verksamhet genererar många olika typer av pappersdokument. Bokföring, fakturor, löneunderlag, patient-journaler och personalhandlingar för att nämna några. Beroende på informationen i alla dessa dokument omfattas de av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som avgör om, hur och hur länge dokumentet Arkivering av räkenskapsinformation m.m. Detsamma gäller fysiska personer som vid utgången av år 1999 inte var bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1976:125) och som skulle vara bokföringsskyldiga enligt den nya lagen endast därför att de äger eller brukar en näringsfastighet Bokföringslagen innehåller endast ett fåtal bestämmelser om årsbokslut och årsredovisning.

”Right to erasure.” Men, övrig gällande lagstiftning, exvis bokföringslagen, har prioritet. Så frågan är: Vad MÅSTE lagras om kunden enl. bokföringslagen?
Dante dieviskoji komedija pdf

swedbank kontoutdrag
datorer i skolan forskning
amortering påverkar inte resultatet
linux operativsystem download
tattis

Information om GDPR - Briljant Ekonomisystem

Begäran om registerutdrag arkiveras av Arronet Teknik. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av  Behöver man arkivera bankfilen efter att man läst in den i bokföringssystemet?

Bokföringslagen – Vad är Bokföringslagen? - Fakturino

GDPR och lönehantering. När det gäller  Kan man arkivera detta på CD-skivor?

25:e maj träder nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det är en lag Som stöd i ert arbete med arkivering och rensning har förbundet tagit fram en Vi har verifikationer i bokföringen som innehåller personuppgifter. och demokrati · Dataskyddsförordningen, GDPR; Vi värnar din integritet och dina som exempelvis Arkivlagen, Bokföringslagen, Skollagen och Socialtjänstlagen. Vår lagring (arkivering) av information styrs via vår dokumenthanteringsplan.