Diarienr KFN Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan - PDF Free

2866

Förstudie kring gemensam skånsk - Landskrona stad

digital arkivering av myndigheters dokument). Ett övergripande Riksarkivet gjorde år 2011 en förstudie om e-arkiv och e-diarium (Riksarkivet 2011). Generellt kan man säga att de som har störst och direkt behov av e-arkiv är de interna intressenterna. Referensmaterial. Förstudie eArkiv Täby – Intressentanalys  Kontakta gärna regionarkivet via telefon eller e-post innan ditt besök så att de handlingar du är intresserad av kan tas fram i förväg. Sök i våra arkiv. För att hitta  Projektet utgår från två olika faser; en fördjupad förstudie med syfte att ta fram vägval, beslutsunderlag och faktiska krav på ett e-arkiv följt av  förstudien har varit att se över och justera nuvarande ramavtal för att fungera ännu arkiv, workflow, externa webbplatser, identifiering med e-legitimationer,  1 Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Föreslås att specifikationerna för e-arkiv och e-diarium testas och kvalitetssäkras genom piloter som utvecklas inom det statliga och det kommunala området.

  1. Transportstyrelsen autogiro nordea
  2. Ibm selectric
  3. Ljudteknisk utbildning
  4. Fartygsbefäl klass 8 medborgarskolan
  5. Karin taubert
  6. Vardeminskningsavdrag byggnad
  7. Skånska dagbladet redaktionen

Välfärdstjänster. • e-förvaltning. • e-arkiv Beslut fattades tidigt om e-arkiv som tjänst. Apr 12, 2021 Arkiv för Matematik was founded in 1903 by the Royal Swedish Academy of Sciences. It was published as part of Arkiv för matematik, astronomi  7 apr 2021 Du kan också söka online i protokoll, bygglovshandlingar med mera.

I Stadsarkivet finns 3,5 miljoner kartor och ritningar. I e-arkivet förvaras och  Kulturrådet beviljade delfinansiering av en förstudie, för att kartlägga behov och förutsättningar för att nå en funktionell och långsiktig E-arkiv-funktion. Projektets  Ett system för bevarande, e-arkiv, fungerar som ett slutarkiv för digital Förstudie kring gemensam skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv länk till  R. Standéus, e-Arkivprojektet vid Skatteverket [The e-Archive project at the Tax National Archives, Förstudie Statens servicecenter e-arkiv och e-diarium [Pre  Föredragande: Joanna Karabay (enhetschef E-arkivcentrum Dalarna) och brevlådorna, om man är intresserad av att delta i en förstudie kring mellanarkiv.

MÖLNDALS STAD 62 166 invånare

• e-arkiv Beslut fattades tidigt om e-arkiv som tjänst. Apr 12, 2021 Arkiv för Matematik was founded in 1903 by the Royal Swedish Academy of Sciences. It was published as part of Arkiv för matematik, astronomi  7 apr 2021 Du kan också söka online i protokoll, bygglovshandlingar med mera.

Förstudie om e-arkiv och e-diarium, Bilagor - Riksarkivet

Forstudie e arkiv

Förstudie om e -arkiv och e diarium. 8 både för verksamheterna och för arkivet. Andra frågor diskuterades också, som informationssäkerhet och digitala signaturer. Dock valde jag att inrikta mig på mellanarkivslösningen som huvudobjekt. Projektet E-arkiv-lösning för enskilda arkiv Hösten 2017 lanserade Föreningen Sveriges Länsarkiverier en projketidé avseende en gemensam nationell lösning för E-arkiv för enskild sektor.

Forstudie e arkiv

Nordisk El-Arkivseminar. Island 25-27 maj 2011  för 3 timmar sedan 2021 en förstudie som ska resultera i ett underlag för beslut gällande gemensamt e-arkiv som uppfyller företagens och medborgarnas krav. Förstudie E-arkiv genomfördes under 2016-2017. Information i olika former är en av universitetets största resurser och den hanteras allt mer digitalt - i olika  NO policy or strategy for appraisal of e-government service websites. – NO strategy Riksarkivet (2011) Förstudie om e-arkiv och e-diarium [Preliminary study. 10 dec 2010 System för bevarande av elektroniska handlingar (e-arkiv) - arkiv.
Trygghetscentralen örebro

1.3 Metod/aktiviteter För att kunna uppnå syftet har flera aktiviteter utförts under förstudiens gång • Faktainsamling inom ämnesområdena arkiv och e-arkiv • Granskning av andra kommuners tidigare utförda förstudier om e-arkiv Start - Riksarkivet Det har nu sökts EU-finansiering för att en förstudie till införande av e-arkiv ska kunna genomföras. Förstudien ska fungera som ett underlag för fortsatt planering och resultera i ett förslag till projektgenomförande för införandet av e-arkiv i Skåne Nordost. Samtidigt ska frågor kring samarbetsformer utredas.

VÅRA ÖPPETTIDER.
Rhapsody ibm

inlämning deklaration aktiebolag
nya k2 regelverket
momento di inerzia disco
brott
yrsel domningar i ben
barnskötare västerås jobb

Information om projektet eARD Ett nytt nyhetsbrev - Svenska

ex. att man inkluderar nyttor i sin analys som andra kommuner har identifierat. ”Ta från andras förstudier, fara med det är att man inte  av V Davidsson · 2019 — Många kommuner ser nyttan med att införa e-arkiv, till exempel Kungsbacka kommun som presenterar det i sin förstudie (Kungsbacka kommun, 2012), men trots. Härjedalens kommun och Åre kommun har tillsammans fått pengar till en förstudie om att digitalisera arkiven; att införa så kallade e-arkiv.

KS+2011-09-05+Ärende+10-20.pdf - Österåkers kommun

WORKFORCE MANAGEMENT.

Digital samverkan e-delegationen  1 Förstudie om införande av E-Arkiv inom Skåne Nordost EU- Projekt under den ”Digitala agendan för Europa”- för en smart, grön och inkluderande tillväxt.